X
SUBSCRIBE!
X

Subscribe

<< MENU

About

ANBI

English

The Dutch abbreviation ANBI means Algemeen Nut Beogende Instellingen (Institution Aimed at the Common Good) refers to charitable, religious, humanistic, cultural and scientific institutions whose mission and operations are deemed by the Tax Service overwhelmingly to serve the Common Good.

The Dutch government implements a fiscal policy that encourages the donation of funds to causes that advance the Common Good. Apart from granting tax advantages to Sounds of Change, ANBI status also favors Sounds of Change's Sponsors, Contributors and Patrons in countries that grant tax concessions to foreign registered charities, as well as those based in the Netherlands. Sponsors, Contributors and Patrons who have made a donation to Sounds of Change may be able to deduct the amount from taxable income.

 

Dutch

De Inspecteur der Belastingen heeft de Stichting Sounds of Change aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Op anbigift.nl staat een rekenmodule, waarmee u kunt berekenen hoe groot uw belastingvoordeel is als u een gift doet aan Sounds of Change.

Deze ANBI status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website:

 

Het beleidsplan (policy)

Jaarrekening 2018 

 

Doelstelling

Sounds of Change gebruikt muziek om mensen te helpen zich te ontwikkelen tot positieve rolmodellen in hun community. De wereld heeft sterke community bouwers nodig om een sociale verandering teweeg te brengen. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren op plekken waar dat dringend nodig is, met behulp van die sterke rolmodellen.

 

Bestuur/Board

Voorzitter (Chairman) - Jan Willem Dol

Penningmeester (Treasurer)- Grietje van Dijk

Secretaris (Secretary) - Derek Paul de Beurs

Board member - Ad van Roosmalen 

Board member - Caro Nieuwenhuis

 

Beloningsbeleid

De directeur en de bestuursleden van de Stichting Sounds of Change ontvangen, behalve gemaakte kosten, géén vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur van de Stichting is momenteel in overleg met de directie over de beloningsstructuur voor de uitvoerders van de projecten van Sounds of Change.

 

RSIN/fiscaal nummer 857288180

Bank account TRIODOS NL54TRIO 0198064918   (BIC: TRIONL2U)

KvK nummmer 68068042

 

Sounds of Change Foundation

Rombout Hogerbeetsstraat 24 HS

1052XC Amsterdam

the Netherlands

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.