X
SUBSCRIBE!
X

Subscribe

<< MENU
 


Trainingsaanbod Nederland 

 

Een workshop voor jouw organisatie maakt een trainingsweek in een vluchtelingenkamp, conflictgebied of achterstandswijk mogelijk!

 

Sounds of Change in organisaties

Tijdens ons werk op verschillende plekken in de wereld ontdekten we met Sounds of Change dat muziek mensen verandert. We werken in conflictgebieden waar chaos aan de orde van de dag is, mensen hebben er weinig bewegingsvrijheid en er mist verbinding en structuur. Op deze plekken trainen we rolmodellen om muziek te gebruiken in hun werk met kinderen en jongeren. Muziek stimuleert het zelfbewustzijn en de groepsvorming. Binnen onze werkwijze met creatieve muziekprocessen kan iedereen kan op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren aan een gezamenlijk doel. Hierin is leiderschap als beweging vanuit betrokkenheid en creativiteit belangrijk. Mensen gaan samenwerken, communiceren op een ander manier met elkaar en gaan meer meer mogelijkheden zien. En natuurlijk, muziek zorgt voor plezier. 

 

De expertise die we hebben opgedaan in conflictgebieden, hebben we vertaald naar workshops voor organisaties in Nederland. Om op die manier niet alleen bij te dragen aan goed functionerende organisaties, maar ook om directe inkomsten te genereren voor onze projecten in het Midden Oosten. 

 

 

Sounds of Change in het bedrijfsleven
Ons Sounds of Change workshop programma bevat drie verschillende workshops met elk een eigen focus: leiderschap, teambuilding en creativiteit. Deze zijn ook te combineren en op maat af te stemmen op de behoefte van jouw organisatie. Daarnaast verzorgen we interactieve kickstarters voor conferenties en evenementen. Daarin presenteren wij ons werk in conflictgebieden en nemen we de groep mee in de energie van onze werkwijze en muziek. 

 

Trainingsaanbod
In het Sounds of Change trainingsprogramma kunt u kiezen uit drie verschillende producten met elk een eigen focus: leiderschap, teambuilding of creativiteit. Deze zijn ook te combineren en op maat af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Daarnaast biedt Sounds of Change voor grote groepen interactieve kickstarters of concerten op locatie. Daarin presenteren zij hun werk in conflictgebieden en nemen de groep mee in de energie van hun werkwijze en muziek. Hieronder vindt u een uitgebreidere omschrijving van de producten. 

 

Werkwijze
Sounds of Change staat voor het creëren van een klimaat van veiligheid waarin mensen leren putten uit hun eigen potentieel. Plezier staat voorop en divergent denken wordt gestimuleerd om creativiteit te bevorderen

De methode van Sounds of Changebestaat uit (inter)actieve muzikale oefeningen gericht op:

 • het ontwikkelen van emotioneel bewustzijn van jezelf en de ander,
 • het uitstellen van oordelen
 • actief luisteren
 • non-verbaal en compassievol communiceren 

De trainers sturen bewust op veiligheid, flexibiliteit, inspelen op het moment en oplossingsgericht werken. Bij het vormgeven van de training zijn de trainers zich bewust van de omgeving en de behoefte van het team en de organisatie. Ze spelen flexibel in op dat wat er in het moment ontstaat en nodig is.

1 - Sounds of Change Leiderschapstraining
Als grassrootsorganisatie zijn we bezig om vanuit een betekenisvol idee of concept een beweging te creëren. Een van de uitgangspunten van grassrootsbetekent vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Het draait om het principe dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren aan een gezamenlijk doel. Hierin is leiderschap als beweging vanuit betrokkenheid belangrijk. In onze creatieve processen is dit type leiderschap van groot belang. De vragen die aan bod komen zijn: wanneer leid je, wanneer volg je? Hoe creëer en organiseer je ruimte voor eigen initiatief? Hoe breng je spontaniteit en innovatie teweeg? Hoe kun je dit proces faciliteren als leider? Het gaat over een meer coachende rol aannemen, over het vermogen om anderen in beweging te brengen en aan te moedigen tot initiatief en persoonlijk leiderschap.

In deze training leer je:

 • luisteren, afstemmen en aansluiten op de omgeving
 • je persoonlijke relaties en samenwerkend vermogen te versterken
 • te schakelen tussen diverse leiderschapsrollen
 • non-verbaal communiceren
 • je plek in te nemen en jouw invloed krachtig en inspirerend te maken
 • ruimte te creëren voor input van anderen en de kracht van de groep te gebruiken

Aantal deelnemers: 8-20 personen

Duur: keuze uit dagdeel (3 uur) of hele dag (6 uur) 

2 - Sounds of Change Teambuilding training
Onze ervaring in het werken met verschillende culturen, zorgt ervoor dat we weten hoe we een omgeving kunnen creëren waarin iedereen zich veilig, en gezien en gehoord voelt. Het kunnen omgaan met diversiteit is daarin een belangrijke competentie en waarde. Ook in muziek. Als iedereen hetzelfde zou spelen, zou de muziek heel saai klinken. Als mensen hun eigenheid laten horen, wordt de muziek juist spannender en interessanter. Muziek is echter ook gebaat bij inclusiviteit: de verschillende elementen die toch als een geheel voelen.

We gebruiken in deze training compositie- en improvisatietechnieken, waarin iedereen op zijn eigenheid wordt aangesproken, maar wat ook altijd weer wordt samengebracht tot een geheel. De kracht is dat in deze processen de hiërarchie tussen mensen even wegvalt. De eigenschappen waarvoor je bent aangenomen tellen niet meer. Iedereen is gelijkwaardig en kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan het geheel. Dit vraagt ook om een houding waarin je je kwetsbaar durft op te stellen. Hoe ga je om met het ‘niet weten’? Hoe kun je elkaar helpen om tot een resultaat te komen? Bij uitstek geschikt om teams of afdelingen met elkaar te verbinden.

In deze training leer je:

 • wat de kracht van de groep kan betekenen voor creativiteit;
 • omgaan met diversiteit;
 • je persoonlijke relaties en samenwerking versterken binnen een team;
 • je collega’s op een andere manier kennen;
 • wat jouw rol kan zijn binnen een groter team;
 • non-verbaal communiceren;
 • improviseren en experimenteren;
 • denken in mogelijkheden.

Aantal deelnemers: 10-50 personen
Duur: 1 uur/3 uur/6 uur 

3 - Sounds of Change Creativiteitstraining
We werken op plekken waar de bewegingsvrijheid van mensen en groepen vaak klein is. De beperkte middelen en vrijheden, conservatieve denkbeelden en een politiek instabiele omgeving, houden mensen vaak in hun greep. Wij rekken de bewegingsruimte op deze plekken een klein beetje op. Bijvoorbeeld door de mind set flexibeler en creatiever te maken, in relatie tot innovatie en de invloed die iemand kan hebben. Wat kun je met elkaar verbinden? Welke kansen zie je? Waar kun jij iets betekenen?

Creativiteit is het hebben van scheppend vermogen. Oftewel de kracht om nieuwe ideeën te vormen uit bestaande informatie. Ook voor organisaties is het van groot belang dat medewerkers zakelijke kansen herkennen en out-of-the-box denken, zodat er nieuwe ideeën en invalshoeken ontstaan.

Om creatieve ideeën te laten floreren is het belangrijk om vrij te durven experimenteren. Oordelen vormen hierin een groot obstakel en moeten we leren uitstellen om daadwerkelijk ruimte te kunnen geven aan creativiteit.

In deze training leer je:

 • denken in mogelijkheden;
 • muzikale en niet-muzikale informatie met elkaar te verbinden;
 • jouw (zelf)reflectie en (emotioneel) bewustzijn te vergroten;
 • hoe je de weg vindt naar jouw eigen creativiteit;
 • samenwerken en afstemmen.

Aantal deelnemers: 10-30 personen

Duur:keuze uit dagdeel (3 uur) of hele dag (6 uur) 

4 – Sounds of change Interactieve Kickstarter of concert
Presentatie of concert van een half uur waarin we aan de hand van beeldmateriaal vertellen over ons werk, met daarbij een interactieve demonstratie van hoe we werken, waarin we de groep meenemen in de kracht van muziek.

Aantal deelnemers: in te vullen naar wens
Duur: 5 - 30 min.

  

Hier vind je onze Trainingsaanbod Nederland folder

Voor meer informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

English

The Dutch abbreviation ANBI means Algemeen Nut Beogende Instellingen (Institution Aimed at the Common Good) refers to charitable, religious, humanistic, cultural and scientific institutions whose mission and operations are deemed by the Tax Service overwhelmingly to serve the Common Good.

The Dutch government implements a fiscal policy that encourages the donation of funds to causes that advance the Common Good. Apart from granting tax advantages to Sounds of Change, ANBI status also favors Sounds of Change's Sponsors, Contributors and Patrons in countries that grant tax concessions to foreign registered charities, as well as those based in the Netherlands. Sponsors, Contributors and Patrons who have made a donation to Sounds of Change may be able to deduct the amount from taxable income.

 

Dutch

De Inspecteur der Belastingen heeft de Stichting Sounds of Change aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Op anbigift.nl staat een rekenmodule, waarmee u kunt berekenen hoe groot uw belastingvoordeel is als u een gift doet aan Sounds of Change.

Deze ANBI status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website:

 

Het beleidsplan (policy)

Jaarrekening 2018 

 

Doelstelling

Sounds of Change gebruikt muziek om mensen te helpen zich te ontwikkelen tot positieve rolmodellen in hun community. De wereld heeft sterke community bouwers nodig om een sociale verandering teweeg te brengen. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren op plekken waar dat dringend nodig is, met behulp van die sterke rolmodellen.

 

Bestuur/Board

Voorzitter (Chairman) - Jan Willem Dol

Penningmeester (Treasurer)- Grietje van Dijk

Secretaris (Secretary) - Derek Paul de Beurs

Board member - Ad van Roosmalen 

Board member - Caro Nieuwenhuis

 

Beloningsbeleid

De directeur en de bestuursleden van de Stichting Sounds of Change ontvangen, behalve gemaakte kosten, géén vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur van de Stichting is momenteel in overleg met de directie over de beloningsstructuur voor de uitvoerders van de projecten van Sounds of Change.

 

RSIN/fiscaal nummer 857288180

Bank account TRIODOS NL54TRIO 0198064918   (BIC: TRIONL2U)

KvK nummmer 68068042

 

Sounds of Change Foundation

Rombout Hogerbeetsstraat 24 HS

1052XC Amsterdam

the Netherlands

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.