X
SUBSCRIBE!
X

Subscribe

<< MENU

Sounds of Change Corporate training folder

Creatieve processen

Tijdens ons werk op verschillende plekken in de wereld ontdekten we met Sounds of Change dat creatieve muziekprocessen een transformerend effect kunnen hebben. Tijdens de magische momenten van het samen musiceren, improviseren en componeren brengt muziek niet alleen heel veel plezier, maar zorgt ook voor verbinding in zijn meest elementaire vorm. Mensen durven zich langzaam maar zeker te uiten en gaan echt naar elkaar luisteren. Ze durven hun eigen ideeën te ontdekken en in te brengen.

Sounds of Change staat voor het creëren van een klimaat van veiligheid waarin mensen leren putten uit hun eigen potentieel. Plezier staat voorop en divergent denken wordt gestimuleerd om creativiteit te bevorderen.

Creativiteit

Een goed ontwikkeld creatief denkvermogen stimuleert vindingrijkheid, sociale vaardigheden en out-of-the-box ideeën. Vaardigheden die in het bedrijfsleven onmisbaar zijn.

Bovendien maakt muziek letterlijk energie vrij. Op een basaal niveau. Als een groep eenmaal een stadium van veiligheid heeft bereikt, dan kan er iets vrijkomen, wat mensen zelden of nooit meemaken, een ongehoorde energie. Dat creëert onderlinge ver- bondenheid, het bewerkstelligt dat mensen elkaar op een nieu- we manier zien, het creëert een vruchtbare voedingsbodem voor optimale samenwerking.

Leiderschap

Daarnaast heeft Sounds of Change expertise in leiderschap.
Om het maximale uit het team te halen is een coachende stijl van leidinggeven belangrijk. Je wil de zelfstandigheid van de werkne- mers stimuleren en ze aanmoedigen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en naar eigen inzicht problemen op te lossen. Leiding- gevenden die te directief zijn gaan dit niet bereiken. Werknemers ontwikkelen zich niet als ze voortdurend voorgeschreven krijgen wat ze moeten doen en hoe ze iets moeten doen.

Leiderschapsrollen komen in improvisatie op allerlei manieren naar voren. Die komen onmiddellijk bloot te liggen. Je kunt ook niet om de behoeftes van iedere deelnemer heen, want alles is te horen in de muziek. Zo zijn muziekimprovisaties een fijnzinnig middel om onderliggende stromen van gevoelens en behoeften naar boven te halen, dat wat vaak verhuld blijft, maar van groot belang is voor een goed functionerende organisatie.

Trainingsprogramma

In het Sounds of Change Corporate trainingsprogramma kunt u kiezen uit drie verschillende producten met elk een eigen focus: leiderschap, teambuilding of creativiteit. Deze zijn ook te com- bineren. Daarnaast biedt Sounds of Change voor grote groepen interactieve kickstarters. Daarin presenteren zij hun werk in conflictgebieden en nemen de groep mee in de energie van hun werkwijze. Hieronder vindt u een uitgebreidere omschrijving van de producten.

Hier vind je onze folder

Voor meer informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

English

The Dutch abbreviation ANBI means Algemeen Nut Beogende Instellingen (Institution Aimed at the Common Good) refers to charitable, religious, humanistic, cultural and scientific institutions whose mission and operations are deemed by the Tax Service overwhelmingly to serve the Common Good.

The Dutch government implements a fiscal policy that encourages the donation of funds to causes that advance the Common Good. Apart from granting tax advantages to Sounds of Change, ANBI status also favors Sounds of Change's Sponsors, Contributors and Patrons in countries that grant tax concessions to foreign registered charities, as well as those based in the Netherlands. Sponsors, Contributors and Patrons who have made a donation to Sounds of Change may be able to deduct the amount from taxable income.

 

Dutch

De Inspecteur der Belastingen heeft de Stichting Sounds of Change aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Op anbigift.nl staat een rekenmodule, waarmee u kunt berekenen hoe groot uw belastingvoordeel is als u een gift doet aan Sounds of Change.

Deze ANBI status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website:

 

Het beleidsplan (policy)

 

Doelstelling

Sounds of Change gebruikt muziek om mensen te helpen zich te ontwikkelen tot positieve rolmodellen in hun community. De wereld heeft sterke community bouwers nodig om een sociale verandering teweeg te brengen. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren op plekken waar dat dringend nodig is, met behulp van die sterke rolmodellen.

 

Bestuur/Board

Voorzitter (Chairman) - Jan Willem Dol

Penningmeester (Treasurer)- Grietje van Dijk

Secretaris (Secretary) - Derek Paul de Beurs

Board member - Ad van Roosmalen 

Board member - Caro Nieuwenhuis

 

Beloningsbeleid

De directeur en de bestuursleden van de Stichting Sounds of Change ontvangen, behalve gemaakte kosten, géén vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur van de Stichting is momenteel in overleg met de directie over de beloningsstructuur voor de uitvoerders van de projecten van Sounds of Change.

 

RSIN/fiscaal nummer 857288180

Bank account TRIODOS NL54TRIO 0198064918   (BIC: TRIONL2U)

KvK nummmer 68068042

 

Sounds of Change Foundation

Rombout Hogerbeetsstraat 24 HS

1052XC Amsterdam

the Netherlands

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.